Close

Propozice soutěžící

Hlavní zásady a cíle soutěže:

Hlavní zásadou a cílem soutěže je výchovné působení na dívky, usměrňování jejich zájmů do oblasti společensky přijatelné, pomoc při hledání místa ve společnosti a zapojení do charitativních projektů.

 

Komu je soutěž určena:

Soutěž je určena dívkám ve věku 13 až 15 let. Soutěžící nesmí dovršit 16 ti let do termínu konání Celostátního finále, konkrétně do dubna 2018.

Soutěžící se hlásí písemně nebo elektronicky u nejbližšího organizátora Základního kola – „Přihláška“ je umístěna na stránkách www.divkaroku.cz/prihlaska2018 a musí být podepsána rodiči či zákonnými zástupci. Doklad o datu narození si soutěžící přinese s sebou k prezentaci u Základního kola soutěže.

 Dívka, která se nikdy neumístila na 1. – 3. místě v celostátním finále, se může zúčastnit znova základního kola. 

Podmínky:

 • Soutěžící se hlásí písemně nebo elektronicky na www.divkaroku.cz/prihlaska2018 u nejbližšího organizátora základního kola.
 • Přihláška musí být podepsána soutěžící a zákonným zástupcem.
 • Doklad: Občanský průkaz nebo rodný list
 • Po celou dobu v soutěži má dívka přísný zákaz focení a předvádění ve spodního prádla.

 

Soutěžící se:

 • celé soutěže zúčastní na své vlastní náklady
 • může účastnit v jednom ročníku pouze jediného základního kola, v případě postupu pak pouze jednoho semifinále soutěže
 • nesmí zúčastnit v jednom roce obdobné soutěže ve stejné věkové kategorii, což je ve věku 13 – 15 let. 
 • při porušení pravidel jakýmkoliv způsobem ze strany soutěžící dívky, bude dívka v soutěži diskvalifikována.

 

Organizace soutěže:

Vyhlašovatelem soutěže je Spolek Dívka, z. s..

 

Základní kola

 • Organizátory soutěže jsou DDM, Střediska volného času, Kulturní organizace, Spolky či fyzické osoby.
 • Ze základního kola postupují max. 4 dívky dle rozhodnutí poroty základního kola. V případě nízkého počtu základních kol může vyhlašovatel rozhodnout jinak. Pokud v základním kole je nízký počet přihlášených, může organizátor základního kola, po souhlasu vyhlašovatele soutěže, uspořádat dovýběr, tzv. druhé základní kola či casting. 
 • V základním kolem bude vyhlášena dívka, která se umístila na 5. místě nebo na místě nepostupovém jako náhradnice.
 • Náhradnice je povinna být připravená na další postupové kolo.

 

Postup v soutěži:

Celorepublikový CASTING

 • Do castingu postupují 4 dívky z každého základního kola, pokud tak nebylo stanoveno jinak vyhlašovatelem soutěže, z důvodu nízkého počtu základních kol.
 • Na castingu se vybere 20 semifinalistek.
 • Výběr semifinalistek proběhne na základě odborné poroty.

SEMIFINÁLE 

 • Organizátorem SEMIFINÁLE je Spolek Dívka, z. s.
 • Reklamu a propagaci řeší organizátoři s vyhlašovatelem soutěže.

 

Soutěžní disciplíny:

 • Rozhovor s moderátorem
 • Pohybová disciplína (tanec, aerobik, zumba a další)
 • Volná disciplína (max. 2 minuty, ve finále a semifinále max. 1,30 min.
 • Módní přehlídka (plavky a spodní prádlo jsou zamítnuty vyhlašovatelem soutěže), výše podpatku je stanoven min. 7 cm, platí tak pro všechna soutěžní kola.
 • Test znalostí
 • Zručnost (povinna v semifinále a finále soutěže)
 • Rozhovor v anglickém jazyce (povinný v semifinále a finále soutěže), proběhne formou položení jedné otázky rodilým mluvčím či moderátorem soutěže.

 

Povinnosti finalistek:

Všechny dívky, které postoupí do celostátního finále, musí být k dispozici Vyhlašovateli soutěže a to při tiskových konferencích, PR akcích, setkání s médii, musí se zúčastnit všech soustředění, aj… (vše bude ošetřeno smlouvou).

 

DÍVKA ROKU PODPORUJE NADAČNÍ FOND KRTEK

Budeme velmi rádi, když se připojíte k dobré věci.

NF krtek www.krtek-nf.cz

Cílem soutěže je zapojit všechny přihlášené dívky do programu pomoci druhým. V roce 2012 jsme si vybrali Nadační fond Krtek, který nejen pomáhá, ale také léčí onkologicky nemocné děti, které mohou být i ve věku našich soutěžících. Tímto naše finalistky pomáhají a uvědomují si, jaké je štěstí být zdravý.

 

Vyhlašovatel soutěže Dívka z.s. – kontakty

 • Kristýna Sklenářová 777595119
 • Iva Dymešová 608861119
 • Doris Popeláková 736770044

www.divkaroku.cz, naleznete nás i na facebooku www.facebook.com/divkarokuofficial 

e-mail: info@divkaroku.cz